Close

Handelsbetingelser

Version 1.5

Salgs- og leveringsbetingelser for:
SafeEtrade.ApS
Vigerslevvej 63, 2. th., 2500 Valby
CVR-nummer: 41401478
(Herefter benævnt ”SafeEtrade”)

1. Indledning

1.1 Disse salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse på forbrugeraftaler om køb af SafeEtrades services på www.SafeEtrade.dk i Danmark, dog ikke Grønland og Færøerne, medmindre andet udtrykkeligt fremgår af disse betingelser. Aftalevilkår med SafeEtrade er tilgængelige på dansk. Kommunikation med SafeEtrade kan ske på dansk.


1.2 Hvis en bestemmelse eller en del af en bestemmelse i disse betingelser er eller bliver ugyldige eller i strid med ufravigelige lovbestemmelser, berører dette ikke gyldigheden af de øvrige bestemmelser eller dele af bestemmelserne.
SafeEtrades services


1.3 SafeEtrades services omfatter:
a) Facilitering af kontakt og salg mellem private handlende om en konkret vare (herefter benævnt ”De(n) Handlede Genstand(e)”).
b) Kontrol samt besigtigelse af De(n) Handlede Genstand(e) samt facilitering af betaling med henblik på at begrænse Købers og Sælgers risiko for svindel.


1.4 SafeEtrade omfatter ikke salg fysiske produkter og skal derfor ikke anses for værende forhandler af de produkter som sælges eller købes af private handlende igennem Safetrades platform på www.SafeEtrade.dk og www.app.SafeEtrade.dk.


1.5 Den konkrete aftale om salg af De(n) Handlede Genstand(e) mellem sælger (herefter benævnt ”Sælger”) og køber (herefter benævnt ”Køber”) er, foruden pkt. 1.3., SafeEtrade uvedkommende i enhver henseende.

1.6 Virksomheden arbejder som handelsagent for Sælgers parts navn, regning og risiko.
1.1.6 Ved at acceptere disse betingelser, giver du SafeEtrade samtykke til at agere som handelsagent i dine handler.


1.7 Som handelsagent kan virksomheden hverken anses eller gøres til part i købsaftalen.


1.8 Virksomheden hæfter ikke for tilstedeværende fejl og mangler, der allerede finder sted eller konstateres ved testning.
1.8.1 Virksomhedens vurdering af De(n) Handlede Gentand(e)s funktionalitet og ydeevne forholder sig til de(n) individuelle komponent(er)s umiddelbare funktionalitet og ydeevne ved servicering og har en acceptabel standardfraskrivelse på 7%.


1.9 Som handelsagent giver du, SafeEtrade tilladelse til følgende:
1.9.1 Virksomheden kan mediere og hertil afslutte salg/køb af produkt(er) i dine handler.
1.9.2 Fuldmagt til at teste/tjekke produkter der indsendes til virksomheden ifb. salg af produkt(er).
1.9.3 Fuldmagt til at håndtere og mediere overførelsen af den aftalte købssum.
Vedvarende forhold.


1.10 SafeEtrades forhold med Sælger skal anses som vedvarende ved at:
1.10.1 Der forligger krav om oprettelse af brugerkonto for at kunne oprette og sælge produkter via SafeEtrades services.
1.10.2 Sælger accepterer ved indgåelse af aftale med SafeEtrade, at handler kan have en behandlingstid på op til 3 måneder, dog tager det typisk 10 dage, før at en handel afsluttes. Test af ualmindeligt eller unikt hardware kan kræve specielt værktøj, hvorfor virksomheden kan være nødsaget til at fremskaffe udstyr til testning. Dette kan forårsage udvidelse den typiske behandlingstid.
1.10.3 Sælger accepterer ved indgåelse af aftale med SafeEtrade, at forventningen til oprettelsen af en brugerkonto er et længerevarende samarbejde mellem Sælger som agenturgiver og SafeEtrade som handelsagent. SafeEtrade vil forsøge at engagere Sælger til at sælge flere genstande via platformen løbende således, at Sælger vedvarende benytter SafeEtrade til salg af gaming hardware, når Sælger har behov for dette.


2. Betaling, priser og udbetaling af købesum
2.1 Når du benytter SafeEtrades services, skal du benytte betalingskort. For at beskytte dine kortoplysninger håndteres betalingen af en godkendt og certificeret betalingsmodulleverandør. Denne sørger for, at alle oplysninger behandles krypteret, så hverken www.SafeEtrade.dk eller andre kan få adgang til dine kortoplysninger.


2.2 På www.SafeEtrade.dk kan du bruge følgende betalingsformer: Dankort, VISA-Dankort, VISA eller MasterCard. Inden at du vælger betalingskort, vil du få oplyst evt. kortgebyr for de forskellige korttyper. Når du vælger et kort, vises hele beløbet, der vil blive trukket fra din konto inkl. kortgebyr. Betalingen hæves, når SafeEtrades services igangsættes.


2.3 Virksomheden sætter ikke priserne for de handlede produkter og tager ikke ansvar for solgte eller købte produkter i forhold til reklamation og fortrydelsesret.


2.4 Købers købssum betales med frigørende virkning til SafeEtrade.
SafeEtrades priser.


2.5 SafeEtrade opkræver servicegebyr for SafeEtrades services, som fremgår af www.SafeEtrade.dk, herunder, men ikke begrænset til, kontrollering, udarbejdelse af tilstandsrapport og besigtigelse af De(n) Handlede Genstand(e), håndtering af fragt samt facilitering af betaling mellem parterne.


2.6 SafeEtrades servicepriser er sat til 5% af De(n) Handlede Genstand(e)s købesum, dog minimum 149kr, – og maksimum 600kr,-.
2.6.1 SafeEtrade forbeholder sig ret til at ændre priserne for service/facilitering af De(n) Handlede Genstand(e). De aktuelle priser fremgår af www.SafeEtrade.dk.


2.7 SafeEtrade forbeholder sig ret til at ændre fragtpriser. De aktuelle priser fremgår af www.SafeEtrade.dk.


2.8 Det er kundens ansvar at holde sig opdateret om løbende ændringer af SafeEtrades priser på www.SafeEtrade.dk.


2.9 Alle priser på SafeEtrades services er angivet i ’Danske kroner’ (DKK).

2.10 Alle priser på SafeEtrades services er inklusiv dansk moms (25%).


SafeEtrades udbetaling af købesum
2.11 Udbetaling af købesum gennemføres via bankoverførsel fra SafeEtrade til Sælgers oplyste registrerings- og kontonummer.
2.11.1 SafeEtrade forbeholder sig ret til enhver tid at kunne ændre udbetalingsmetoden af Sælgers købesum.
2.11.2 Det er Sælgers ansvar at holde sig opdateret på ændringer af SafeEtrades udbetalingsmuligheder.
2.11.3 Det er Sælgers ansvar at angive korrekte konto og reg.nr til udbetaling.


2.12 SafeEtrade forbeholder sig ret til at udbetale købesummen til Sælger ved afslutning af en handel.
2.12.1 En handel anses som afsluttet, når Købers 48 timers klagefrist udløber. Klagefristen løber fra Købers afhentning af De(n) Handlede Genstand(e) i pakkeshop.
2.12.2 En handel anses også som afsluttet, hvis Køber ikke afhenter De(n) Handlede Genstand(e) i pakkeshop indenfor den gældende afhentningsfrist (typisk 10 dage).


2.13 SafeEtrade stræber efter at udbetale købesummen 48 timer efter afhentning af forsendelsen i pakkeshop.
2.13.1 SafeEtrade tager forbehold for eventuelle forsinkelser i udbetalingen af købssum.
2.13.2 SafeEtrade kan tilbageholde købesummen i klagesager vedr. stand og funktion af De(n) Handlede Genstand(e) i henhold til enten Sælgers produktbeskrivelse eller SafeEtrades tilstandsrapport.

3. Ordrebekræftelse og kvittering for modtagelse af bestilling om brug af SafeEtrades services
3.1 For både Købers og Sælgers aftaleindgåelse med SafeEtrade om brug af SafeEtrades services gælder følgende:

3.1.1 Efter at du har afsendt en bestilling af SafeEtrades services, modtager du først en kvittering pr. e-mail på, at SafeEtrade har modtaget din bestilling. Af denne første e-mail fremgår det, hvilke services hos SafeEtrade, som du har bestilt og til hvilken pris. Denne e-mail er ikke en bindende ordrebekræftelse fra SafeEtrade.

3.1.2 Hvis SafeEtrade kan opfylde din bestilling, modtager du efterfølgende en bindende ordrebekræftelse pr. e-mail, hvorefter at SafeEtrades services igangsættes.


3.2 Ved købt af boosting, vil du modtage en kvittering på e-mailen indtastet ved produktoprettelse.
3.2.1 Ved accept af bestilling på et produkt, hvor der af Sælger er tilkøbt boosting, fjernes produktet fra SafeEtrades markedsplads og evt. resterende boosting periode går tabt.
3.2.2 Ved annullering af en accepteret handel, vil resterende boosting også gå tabt.
3.2.3 Ved ønske om genopslag af samme produkt efter annullering af accepteret handel, kan Sælger modtage komplimentér boosting, af identisk type, som ved første opslag.
3.2.4 Sælger skal selvstændigt kontakte SafeEtrades kundeservice for at aftalte komplimentér boosting ved genopslag. SafeEtrade skal modtage
3.2.5 SafeEtrade skal modtage anmodning om komplimentér boosting inden for 14.dage efter annullering af accepteret handel.


4. Levering
4.1 Der findes følgende forsendelsestyper ved brug af SafeEtrades services:
a) Levering via DAOshop og Bring Pakkeshop levering.


4.2 Enhver handel på SafeEtrades platform indbefatter fragtpriser som inkluderer følgende:
4.2.1 Pakkelabel samt fragt fra Sælgers oplyste adresse til pakkeshop nær SafeEtrades hovedkontor.
4.2.2 Pakkelabel samt fragt fra SafeEtrades hovedkontor til pakkeshop nær Købers oplyste adresse.


4.3 Køber har ikke mulighed for at fortryde køb via SafeEtrade efter produktet er afsendt til virksomheden til testning.


4.4 Sælger har ikke mulighed for at fortryde salg via SafeEtrade efter produktet er afsendt til virksomheden til testning.


4.5 SafeEtrade benytter sig af den eksterne leverandør, Shipmondo, til bestilling af individuelle pakkelabels.


4.6 Når en vare indsendes til SafeEtrade skal Sælger sørge for, at den er forsvarligt indpakket, så der ikke forekommer skader på varen ved fragt. SafeEtrade stiller ikke særlige krav til emballagen – blot at den beskytter varen under transport.
4.6.1 Der foreligger krav om original eller konkret emballage, hvis dette er reklameret for i produktbeskrivelsen og aftalt via accepteret bestilling af produktet.
4.6.2 SafeEtrade har ret til at annullere en handel, hvis aftalte emballage ikke forekommer som aftalt. Hvis dette har afgørende betydning for Købers aftale med Sælger.


4.7 Sælger har 3 kalenderdage til forsvarligt at indpakke og afsende De(n) Handlede Genstand(e) til SafeEtrade. De 3 kalenderdage beregnes fra tidspunktet hvor:
i. Sælger har godkendt købsanmodningen fra den respektive Køber, og
ii. Sælgers egen bekræftelse af salget har fundet sted.
4.7.1 De(n) Handlede Genstand(e), der ikke afsendes inden for overstående tidsfrist, kan risikere at få deres handel annulleret og produkt fjernet fra SafeEtrades markedsplads, hvorved SafeEtrades services og forpligtelser ophører. Annullering af en accepteret handel berettiger SafeEtrade til at opkræve et administrationsgebyr på 20kr, – fra den annullerende part jf. pkt. 6.1.3.
4.7.2 Har Sælger afsendt De(n) Handlede Genstand(e) efter annullering af handlen mellem Køber og Sælger, er det Sælgers eget ansvar at kontakte SafeEtrade vedr. oprettelse af en ny handel eller returnering af De(n) Handlede Genstand(e).


4.8 De(n) Handlede Genstand(e) besigtiges, som det er leveret, når det ankommer i SafeEtrades varetægt.
4.8.1 SafeEtrade kan ikke gøres ansvarlige for skader, som er forekommet ved uhensigtsmæssig indpakning af De(n) Handlede Genstand(e).
4.8.2 Såfremt at De(n) Handlede Genstand(e) har taget skade under transport til SafeEtrade som følge af ikke-forsvarlig indpakning, vil besigtigelsen ske ud fra Sælgers produktbeskrivelse.
4.8.3 Sælger skal overholde de vægtkriterier for forsendelsen indeholdende De(n) Handlede Genstand(e), som der er udvalgt ved oprettelsen af handlen.
4.8.4 Forsendelser, der ikke overholder vægtkriterierne for den valgte vægtkategori, vil ikke blive sendt.
4.8.5 Det er Sælgers ansvar at kontakte SafeEtrade i tilfælde af fejlagtig udvælgelse af vægtkategori eller overstigning af vægtkriterie, og hertil returnering af De(n) Handlede Genstand(e).
4.8.6 Det er Sælgers ansvar at udvælge den korrekte vægtkategori til sin pakke. SafeEtrade kan aldrig blive ansvarlig for fejlagtigt valg af vægtkategori.


4.9 SafeEtrade stræber efter at alle forsendelser leveres til Købers ønskede pakkeshop inden for 3-10 hverdage. Forsendelsen afhænger dog af det pågældende fragtfirma, idet fragten ikke udføres af SafeEtrade selv. Direkte eller indirekte tab som følge af forsinkelse heraf er SafeEtrade uvedkommende.


4.10 SafeEtrade logistikforsikrer produkter op til 20.000kr via Shipmondos udvidet pakkeforsikring.
4.10.1 logistikforsikring omfatter almindelige handelsvarer og elektronik.
4.10.2 Logistikforsikring omfatter ikke mobiltelefoner.
4.10.3 Det er Sælgers og Købers ansvar at holde sig opdateret på Shipmondo betingelser vedr. brug af udvidet pakkeforsikring, ved benyttelse af SafeEtrades services.
4.10.4 Der kan læses mere om Shipmondos pakkeforsikring ved: Udvidet pakkeforsikring på enkeltforsendelser
4.10.5 Shipmondos udvidet pakkeforsikring tilbydes kun ved forsendelser i vægtkategorierne:
– 0-0,25kg (Ekstra ekstra lille)
– 0,25-0,5kg (Ekstra lille)
– 0,5 -1kg (Lille)
– 1-2kg (Medium)
– 2-3kg (stor)
– 3-5kg (Ekstra stor)
– 5-10kg (Ekstra ekstra stor)


4.11 SafeEtrade kan kun tilbyde Shipmondos udvidet pakkeforsikring til DAO labels.
4.11.1 Ved logistikskader på produkter i vægtkategorierne ”Super stor” (10-15kg) og Giga stor (15-20kg) (Bring labels), skal Køber eller Sælger indmelde skaden til SafeEtrade ifølge Shipmondos vejledning: Bring Danmark – Procedure for bortkomst eller beskadiget pakke.
4.11.2 Ved beskadiget forsendelse skal du ifølge Bring Danmarks betingelser oplyse følgende til SafeEtrades support team:
• Navn
• E-mail
• Adresse
• Telefonnummer
• Produkt navn
• Produkt nummer
• Ordre nummer
• Pakke nr.
• Beskrivelse af den/de beskadigede varer
• Er der andre varer i pakken, der ikke er beskadigede?
• Er der Bring tape på pakken?
• Foto af: pakken, emballagen samt de beskadigede varer

4.12 Ifølge Bring’s generelle vilkår, skal anmeldelse ske:
1) Ved en synlig skade: straks / inden for 24 timer efter modtagelse af pakken”.
2) Ved ikke-synlig skade: inden for 5 arbejdsdage fra modtagelse af pakken”.
4.12 For produkter mellem 0-10kg, der ikke opfylder kriterierne for Shipmondos udvidet logistik forsikring, er DAO procedure for bortkomst eller beskadiget pakke gældende.
4.12.1 Ifølge DAO´s handelsbetingelser for reklamation ved skade på eller manko, skal anmeldelsen af skaden ske inden 5 dage fra levering.
4.12.2 Ved beskadiget forsendelse skal du ifølge DAO betingelser oplyse følgende til SafeEtrades support team:
• Navn
• Pakkenummer
• E-mail
• Telefon
• Detaljeret beskrivelse af indholdet
• Billede af pakken udvendig
• Billede af indvendig emballage og beskyttelse
• Billede af indhold som har taget skade
4.12.2 Der kan læses mere om DAO´s reklamationsret under punkt 5 i: DAO´s handelsbetingelser


4.13 Er det Købers vurdering, at produktet har taget skade under transport fra SafeEtrade, skal Køber indsende en klageformular og anmode om starte en erstatnings- eller forsikringssag, inden for sin 48.timers klageperiode.
4.13.1 Er Købers 48 timers klagefrist udløbet, og den pågældende handel afsluttet, skal Køber selvstændigt kontakte Shipmondo, Bring eller DAO ifb. ønske om erstatning eller reklamation.
4.13.2 SafeEtrade kan kræve at tage produktet til undersøgelse for at konkludere hvorvidt produktets mangler kan være forårsaget under fragt, og om der er belæg for at starte en erstatnings- eller forsikringssag.


4.14 SafeEtrade forbeholder sig ret til at afvise:
4.14.1 Kunder uden gyldigt NEM-ID/Mit-ID,
4.14.2 Kunder, der ønsker at sælge:
a) Hælervarer,
b) Farligt gods,
c) Levende eller døde dyr,
d) Våben, våbendele, aktiv/inaktiv ammunition eller eksplosive elementer, herunder, men ikke begrænset til, fyrværkeri,
e) Letfordærvelige varer, herunder, men ikke begrænset til, fødevarer, frostvarer, planter m.v.
f) Varer, som har været påfyldt væsker, eller som fortsat indeholder væsker,
g) Vare som strider mod gældende sanktionslove at distribuere (herunder handelsrestriktioner og økonomiske sanktioner), herunder uden begrænsninger de sanktioner, der pålægges af FN, EU og EU-medlemsstater,
h) Kontanter eller likvide beholdninger af enhver art.


4.15 SafeEtrade kan uden varsel afvise eller afbryde distribution og besigtigelse ved mistanke om overtrædelse af de i pkt. 4.13 nævnte forhold.


4.16 Sælger er forpligtet til at erstatte ethvert direkte eller indirekte tab, som påføres SafeEtrade, SafeEtrades samarbejdspartnere eller Købere som følge af forhold nævnt i pkt. 4.13.


4.17 SafeEtrade er ikke forpligtet til at behandle eller betjene pakker, der indeholder produkter oplistet i punkt 4.13 og dets tilhørende underpunkter.


4.18 Det er Sælgers eget ansvar, at De(n) Handlede Genstand(e) overholder reglerne for produkter fremlagt i punkt 4.13 og dets underpunkter.


4.19 SafeEtrade forbeholder sig ret til at politianmelde Sælger ved modtagelse af ulovlige, skadelige og/eller varer, der mistænkes for værende hælervarer eller ulovlige varer.

5. Ansvar
5.1 Ved accept af disse betingelser accepterer og anerkender du, at SafeEtrade:
a) Ikke er involveret i selve aftalen mellem Køber og Sælger.
b) Ikke er Sælger eller leverandør af varer, som sælges via SafeEtrades platform.
c) Derimod har til opgave at forebygge svindel og sikre tryghed mellem Køber og Sælger på bedst mulig vis. Aftalen mellem Køber og Sælger er derfor SafeEtrade til enhver tid uvedkommende jf. pkt. 1.4 og 1.5.
d) Ikke påtager sig noget ansvar for De(n) handlede Genstand(e), som købes ved brug af SafeEtrades services.
e) Ikke er ansvarlig for ting eller handlinger, som brugerne af SafeEtrade annoncerer eller foretager sig.
f) Kan ikke give henstand ift. betalingen, afslag i prisen eller anden ændring i aftalen.
g) Ikke holdes ansvarlig for ikke-kontinuerlig eller usikker adgang til vores ydelser eller platform. Som følge heraf fraskriver SafeEtrade sig udtrykkeligt – i det omfang at det ikke strider imod gældende dansk ret – alle garantier, indeståelser og betingelser, udtrykkelige eller implicitte, herunder kvalitet, salgbarhed, handelsmæssig kvalitet, holdbarhed samt egnethed til et bestemt formål.
h) Ikke holdes ansvarlig for tab, uanset om det drejer sig om penge (herunder fortjeneste), goodwill eller omdømme eller andre særlige, indirekte eller følgeskader, der opstår som følge af Køber eller Sælgers brug af SafeEtrades hjemmeside og ydelser, selvom du underretter SafeEtrade herom, eller SafeEtrade med rimelighed kunne forudse muligheden for sådanne skader.
i) Virksomheden hæfter ikke for fejl og mangler der er, eller ikke er, oplyst i Sælger produktbeskrivelse


5.2 SafeEtrades erstatningsansvar er under alle omstændigheder begrænset til 20.000 kr.

6. Returnering af De(n) Handlede Genstand(e), købesum samt gebyrer
6.1 Sælgere hos SafeEtrade kan kun annullere salg og SafeEtrades besigtigelse af De(n) Handlede Genstand(e) i en accepteret handel ved at kontakte SafeEtrades kundeservice jf. afsnit 11.
6.1.1 Ved annullering af salg forstås at aftale om køb mellem Sælger og Køber ønskes annulleret, hvorfor at SafeEtrades ydelse ligeledes annulleres, uanset om ydelsen er delvist igangsat.
6.1.2 Ved accepteret handel skal forstås en handel, hvor Sælgers godkendelse af et købstilbud fra Køber har fundet sted, men at De(n) Handlede Genstand(e) endnu ikke er afsendt til SafeEtrade.
6.1.3 Ved annullering af en accepteret handel er SafeEtrade berettiget til at opkræve beløbet for det spildte fragtgebyr samt et administrationsgebyr på 20kr,- fra den annullerende part.


6.2 Efter afsendelse til eller modtagelse hos SafeEtrades af De(n) Handlede Genstand(e) kan Sælger og Køber ikke ønske handlen annulleret.


6.3 Nægter den annullerende part at betale de af SafeEtrade udstedte gebyrer, forbeholder SafeEtrade sig ret til at inddrive det skyldige beløb ved opkrævning af rykkergebyrer og morarente i henhold til renteloven.
6.3.1 Udstedte gebyrer og rykkergebyr kan betales via faktura.
6.3.2 Rykkergebyrer er beliggende på 49kr,-. Yderligere rykkergebyr tilføjes med 10.dages mellemrum.
6.3.3 Nægter Sælger at betale de af SafeEtrade opkrævede gebyrer, eller overstiger gebyrernes totale sum 499kr, – forbeholder SafeEtrade sig ret til at inddrive det skyldige beløb, herunder opkrævning af rykkergebyr og morarente i henhold til renteloven.


6.4 Ved udløbet afsendelsesfrist, og hertil annulleret handel, vil Købers købssum samt fragtgebyr tilbagesendes til Køber.


6.5 Køber kan anmode SafeEtrade om genforsendelse af De(n) Handlede Genstand(e) på betingelse af, at fragtgebyr betales på ny.


6.6 Det er Købers ansvar at kontakte SafeEtrade vedr. genforsendelse af De(n) Handlede Genstand(e), der er tilbagesendt i forbindelse med overskridelse af afhentningsfrist.

6.7 SafeEtrade forbeholder sig ret til at opkræve et månedligt opbevaringsgebyr for opbevaring af tilbagesendte De(n) Handlede Genstand(e) på sine lagere.
6.7.1 SafeEtrades opbevaringsgebyr udgør 49kr,-. og herefter yderligere 49kr,-. pr. 30. kalenderdages opbevaring løbende fra dagen hvorpå SafeEtrade får De(n) Handlede Genstand(e) i hænde efter tilbageforsendelse.
6.7.2 Ved ønske om genforsendelse skal Køber betale udestående opbevaringsgebyrer samt nyt fragtgebyr.
6.7.3 Nægter Køber at betale de af SafeEtrade opkrævede gebyrer, eller overstiger gebyrernes totale sum 499kr, -, forbeholder SafeEtrade sig ret til at inddrive det skyldige beløb, herunder opkrævning af rykkergebyr og morarente i henhold til renteloven.


6.8 Ønsker Køber at frasige sig De(n) Handlede Genstand(e), skal SafeEtrade have modtaget en skriftlig frasigelse fra Køber selv.


6.9 Køber og Sælger accepterer, at SafeEtrade må kontakte dem via de oplyste kontaktinformationer med formål om at vejlede eller yde kundeservice om brug af SafeEtrades services.


7. Databehandling
7.1 For at kunne benytte de på www.SafeEtrade.dk angivne services skal du benytte Nem-ID/Mit-ID-validering og afgive en række oplysninger:
• Fulde navn.
• Adresse.
• Telefonnummer.
• E-mailadresse.
• Betalingskort informationer.
• Konto & reg.nummer.
De fremlagte oplysninger behandles sikkert af SafeEtrade efter gældende databeskyttelseslovgivning.


7.2 Ovenstående data bliver gemt med oplysninger om, hvilke services du har benyttet, i 5 år fra udgangen af det regnskabsår oplysningerne vedrører, jf. bogføringslovens § 10, eller mindst 5 år efter forretningsforbindelsens ophør jf. hvidvasklovens § 30, stk. 2. SafeEtrade videregiver de af de ovennævnte oplysninger, som er nødvendige for at kunne levere varen til dig, til den leverandør, som skal levere varen.

7.3 Adresseoplysninger videregives desuden til den virksomhed, som er transportør af varen. Videregivelse af persondata vil ske i overensstemmelse med den til enhver tid gældende databeskyttelseslovgivning. Det navn, den adresse, det telefonnummer og i visse tilfælde den e-mailadresse, du har oplyst ved bestilling, fremgår af adresseetiketten, som sættes på varen til brug for levering.


7.4 Som kunde har du mulighed for indsigt i vores registrering af data om dig, og du kan gøre indsigelse mod en registrering i henhold til reglerne om dette i lov om behandling af personoplysninger. Læs mere herom i SafeEtrades persondatapolitik: SafeEtrade Persondatapolitik


7.5 Det er den pågældende kundes ansvar at sikre, at de af SafeEtrade ønskede persondata er korrekte og lovligt deles med SafeEtrade.


7.6 SafeEtrade benytter kundedata til konfirmation og identifikation af brugere for at sikre imod hvidvask og terrorisme.


8. Cookies
8.1 Når du besøger www.SafeEtrade.dk, modtager du automatisk en eller flere cookies. En cookie er en lille tekstfil, der lagres i din webbrowser og genkendes af websitet ved tilbagevendende besøg.


8.2 En cookie er ikke et program og indeholder ikke virus. Cookies indeholder oplysninger i form af tekst og/eller tal, f.eks. om indholdet i din indkøbskurv eller en dato, som kan være nødvendige for at gennemføre dine køb på www.SafeEtrade.dk. Sådanne cookies udløber som oftest efter hver session, det vil sige, når du lukker din browser (såkaldte session cookies).


8.3 Andre cookies indstilles med et udløbstidspunkt og gemmes på din harddisk i den pågældende periode (såkaldte persistent cookies).

8.4 SafeEtrades cookiepolitik: Cookiepolitik SafeEtrade.ApS


8.5 Her kan du læse mere om cookies generelt.

9. Fortrydelse af SafeEtrades service
9.1 Som forbruger har du som udgangspunkt en fortrydelsesret på 14 dage beregnet fra datoen for, at du indgår aftale med SafeEtrade.


9.2 Du skal være opmærksom på, at dele af SafeEtrades services er bestillingskøb, hvorfor at fortrydelsesretten er begrænset ved disse typer af ydelser jf. forbrugeraftalelovens § 18, stk. 2, nr. 2.


9.3 Ved køb af SafeEtrades services anerkender du og giver samtykke til, at din fortrydelsesret ophører, når hele eller dele af SafeEtrades ydelse er udført, og at ydelsen potentielt kan igangsættes inden at perioden for den ordinære fortrydelsesret udløber, idet dette afhænger af Købers og Sælgers ønske om tidspunktet for transaktionens gennemførelse.


9.4 For at fortryde dit køb af SafeEtrade services skal du meddele os din beslutning herom i en utvetydig erklæring. Du er ikke forpligtet til at begrunde, hvorfor købet af servicen fortrydes.


9.5 Henvendelser vedrørende fortrydelsesretten skal sendes til:
SafeEtrade.ApS
Vigerslevvej 63, 2. th
2500 Valby
Tlf.: 31741241 (mandag til fredag mellem kl. 10:30 og kl. 19:30)
Mail: support@SafeEtrade.dk.


9.6 Hvis du vælger at skrive til os på mail i forbindelse med fortrydelse af dit køb af vores services, vil SafeEtrade kvittere pr. e-mail for modtagelsen af meddelelsen.


9.7 Ved udøvelse af fortrydelsesretten vil din betaling blive refunderet, idet du dog hæfter for den allerede leverede del af SafeEtrades service.


9.8 SafeEtrade forbeholder sig ret til, efter konkret vurdering i hvert tilfælde, at reducere tilbagebetalingen eller lade betalingen helt bortfalde.


9.9 Tilbagebetaling vil ske med samme betalingsmiddel, som blev anvendt ved den oprindelige transaktion, medmindre der konkret aftales en anden tilbagebetalingsform.


9.10 Tilbagebetaling vil ske uden unødig forsinkelse og under alle omstændigheder senest 10 arbejdsdage fra den dato, hvor SafeEtrade har modtaget meddelelse om din beslutning om at fortryde købet af SafeEtrades services.

10. Reklamation og klagemuligheder vedrørende SafeEtrades services
10.1 Når du som Sælger Køber SafeEtrades services har du ret til at reklamere over fejl eller mangler ved SafeEtrades services regnet fra det tidspunkt, hvor servicen blev udført. Du skal reklamere inden rimelig tid, efter at du har konstateret fejlen eller manglen. En rettidig, berettiget reklamation betyder, at du enten kan få et prisafslag eller få pengene tilbage afhængig af den konkrete situation.


10.2 Ved køb af genstande via SafeEtrades services bortfalder reklamationsretten af SafeEtrade service, hvis fejlen eller manglen er forårsaget af Køber, eksempelvis som følge af fejlagtig fortolkning, anvendelse eller reparation.
10.2.1 Ved køb af produkter med kvittering, efter udløbet klageperiode, skal Køber tage kontakt til fabrikant eller butik for at aftalte erstatning eller reklamation.
10.2.2 Ved køb af produkter uden kvittering, kan Køber ikke reklamere til nogen instans og de køber produktet udelukkende i den aftalte stand og med den ydeevne som er dokumenteret i Sælgers produktbeskrivelse og SafeEtrades tilstandsrapport.


10.3 Du kan læse mere om reklamationsret på Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens hjemmeside.


10.4 Som Sælger hos har du mulighed for at klage, hvis du er utilfreds med den leverede ydelse fra SafeEtrade. Klagen skal indsendes inden for rimelig tid efter at manglen ved servicen er opdaget.


10.5 Som Køber har du mulighed for at klage, hvis du er utilfreds med standen, funktionaliteten eller ydeevnen af De(n) Handlede Genstand(e) via SafeEtrade.
10.5.1 Klagen skal indsendes via SafeEtrades ‘klageformular’ som findes i bunden af www.SafeEtrade.dk, eller via en skriftlig indsigelse til SafeEtrades supportmail support@SafeEtrade.dk.
10.5.2 Klagen skal forholde sig konkrete fejl eller mangler ved produktet som afviger fra Sælgers beskrivelse eller SafeEtrades tilstandsrapport.
10.5.3 SafeEtrade skal modtage din klage senest 48.timer efter afhentning af produktet i pakkeshop. Modtager SafeEtrade ikke en klage inden for 48.timer vil handlen anses som afsluttet og en evt. klage vil ikke behandles.
10.5.4 SafeEtrade står ikke til ansvar for evt. fortrydelse af køb.

10.6 Klager vedrørende selve aftalen mellem Køber og Sælger er SafeEtrade uvedkommende.
10.6.1 Klager i relation hertil kan du læse mere om på: https://www.SafeEtrade.dk


10.7 Som udgangspunkt ønskes tvister løst internt hurtigt og bekvemt mellem SafeEtrade og SafeEtrades kunder.


10.8 Som forbruger har du mulighed for at klage, hvis du er utilfreds med SafeEtrades services. I første omgang skal du kontakte SafeEtrade pr. mail (support@SafeEtrade.dk) eller pr. telefon (+45 31 74 12 41). SafeEtrades fysiske adresse fremgår indledningsvist af nærværende betingelser.


10.9 Hvis det ikke lykkes at opnå enighed, kan du sende en klage til: Nævnenes Hus Toldboden 2 8800 Viborg www.naevneneshus.dk.
Du kan også anvende EU-kommissionens online klageportal, hvilket dog hovedsageligt vil være relevant, hvis du er forbruger med bopæl uden for Danmark. Du finder klageportalen her: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.


11. Kontakt
11.1 SafeEtrades kundeservice kan kontaktes telefonisk (Tlf. nr.: +45 31 74 12 41), mandag til fredag, mellem 10:30-19:30.
11.2 SafeEtrades kundeservice modtager også henvendelser, spørgsmål, kommentarer, klager m.m. på vores supportmail (support@SafeEtrade.dk).

12. Ændring
12.1 SafeEtrade forbeholder sig ret til at ændre handels– og brugerbetingelser ensidigt.
12.2 Kunder hos SafeEtrade har til eget ansvar at forholde sig opdateret på løbende ændringer på SafeEtrades handels- og brugerbetingelser.


13. Lov og værneting
13.1 Aftaler om køb af SafeEtrades services er undergivet dansk ret. Enhver tvist afgøres af de ordinære danske domstole.